Movie Name Avane Srimannarayana📥
Starcast Rakshit Shetty, Shanvi Srivastava, Achyuth Kumar, Pramod Shetty, Madhusudhan Rao, Balaji Manohar
Directed by Sachin Ravi
Cinematography Karm Chawla
Edited by Sachin Ravi
Music by Charan Raj, B. Ajaneesh Loknath
Genres Action, Comedy
Release Date 17 June 2022
Duration 2h 43m
Language Tamil
Qlt H_D