Movie Name Dear Vikram📥
Starcast Sathish Ninasam, Shraddha Shrinath, Achyuth Kumar, Vasishta N.Simha, Raksha Somashekar, Sonu Gowda
Directed by K S Nandeesh
Cinematography
Edited by Srikanth
Music by Judah Sandhy
Genres Action, Drama
Release Date 30 June 2022
Duration 1h 58m
Language Kannada
Qlt H_D