Movie Name Trikona📥
Starcast Suresh Heblikar, Lakshmi, Achyuth Kumar, Sudha Rani, Sadhukokila, Marutesh, Rajveer
Directed by Chandrakantha
Cinematography Srinivas Vinnakota
Edited by Jeevan Prakash N
Music by Surendranath B R
Genres Mystery, Thriller
Release Date 8 April 2022
Duration 2h 03m
Language Kannada
Qlt H_D