Movie Name Arjun Gowda📥
Starcast Prajwal Devaraj, Priyanka Thimmesh, Sparsha Rekha, Rahul Dev, Sadhu Kokila
Directed by Lucky Shankar
Cinematography Jai Anandh
Edited by Arjun Kittu
Music by Dharma Vish
Genres Crime, Action
Release Date 31 December 2021
Duration 2h 06m
Language Kannada
Qlt H_D